Een set van regels die de communicatie tussen verschillende softwaretoepassingen mogelijk maakt, zodat ze gegevens en functionaliteit kunnen uitwisselen.